Investera i ditt framtida jag

Inspiration

Städa undan "plåtter"


”Open space = open mind.”

Hämta en soppåse och börja städa. Släng papper och sånt som du inte behöver, eller aldrig kommer använda. Förvara allt annat på något bra ställe, men låt det inte ligga framme! Tänk på att det finns mycket du kan sälja eller skänka. Varför inte göra en god gärning när du ändå håller på? Att få allting organiserat gör att du kan fokusera bättre på det som betyder något.


// Declutter
Get a trash bin and start cleaning up. Throw away papers and things you don't need or won't use. Store everything on a good place nearby, just don't leave it in the open space! There's also a chance to sell things or give them to someone who needs it more. To get everything organized can make you focus better on the things that really matter.


Omge dig med inspiration


Att omge sig med inspiration eller saker som gör en glad kan hjälpa dig att tänka positivt, vilket i sin tur kan få dig att göra en uppgift snabbare och bättre. Dessutom kan det få din arbetsplats mer härlig att vara i. Vare sig det är en tidningsartikel, en bild, en blomma eller en person. Använd dig av det du har!

// Surround yourself with inspiration
To surround yourself with inspiration or things that makes you happy can help you think positive, which can lead to you completing a task faster and better. It can also make you workspace enjoyable. Whether it's an article from a magazine, a picture, a flower or a person. Use the things you've got!


Skriv ner allt


Det är en vana som kan vara bra att försöka få in i sitt liv. Det är ett perfekt sätt att komma ihåg idéer och du tjänar in lite tid på att försöka komma ihåg vad det var du skulle göra. Använd papper och penna eller din telefon, skriv handlingslistan eller ”to do”-listan. Det kan vara skönt att skriva ner tankar, idéer, mål eller saker att göra för att få lite ordning även här. Det är dessutom alltid kul att kunna gå tillbaka och se vad man funderade på för någon månad sen.

// Write everything down
It's a good habit to try to implement in your life. It's a perfect way to remember ideas and you can also gain some time instead of trying to remember what you were supposed to do. Use a pen and paper or your phone, write your shopping list or your to do-list. It can be nice to write down thoughts, ideas, goals or other things to get some kind of a structure here as well. It's also fun to be able to go back and see what was on your mind a few months ago.


Prokrastinera inte


Årets utmaning? Ja kanske! Försök att göra de där sakerna du alltid skjuter upp. Det är så ofta man skjuter upp saker för att man inte orkar just idag, eller för att det tar lite tid att göra. Vet du vad? Du kommer må så mycket bättre om du bara får det gjort, istället för att låta det ligga. Till slut blir det en rätt ångestladdad uppgift att ta sig an, även om den kanske inte är så jobbig.


// Don't procrastinate
The challenge of the year? Maybe! Try to do the things you always save for later. It's so common to think "I'll do it later" just because it might take some time to fix it or because you don't have the energy today. Do you know something? You will feel so much better if you just do it today, instead of letting it lie around. In the end this will only be an anguished task to deal with, even if it's not that horrible to complete.


Tips hämtade från The Chriselle Factor

Gillar

Kommentarer