Let's talk about health

Inspiration, Food

- Min syn kring hälsohetsen -


Slängde ihop ett inlägg för någon vecka sen som jag aldrig la upp. Det var egentligen ett inlägg om pizza kombinerat med träning, men jag insåg att det fanns risk för att det skulle misstolkas och tänkte om. Det ju inte helt ovanligt att folk börjar tänka några banor extra när man pratar om dieter eller träning. Dagens samhälle är ju tyvärr rätt så inriktat mot träningshets, vilket jag inte vill vara en del av, vilket ledde till att jag aldrig la upp inlägget. Ska man prata om detta? Gör hon det på rätt sätt? Är det hälsosamt som hon håller på etc etc. Dessa frågor kan ju fortsätta i evighet, så därför bestämde jag mig för att berätta min syn på det hela istället!


Jag tränar rätt kontinuerligt och har en hälsocoach som hjälper mig med både träning och mat. Vad betyder det då för mig? Att jag är ett hälsofreak som inte kan unna mig? Nja, inte riktigt. Jag tränar för att jag vill hålla mig i någorlunda form, men också för att jag tycker det är roligt! Mina pole dance-pass är ju till exempel 95% kul och 5% för träningens skull. Maten kände jag att jag behövde lite hjälp med för att få in en vettig rutin, man bör ju exempelvis inte hoppa över måltider. Om man funderar ett steg extra kring mat så kan man också börja tänka sig för lite mer och då blir det inte pizza mer än en gång i veckan. Förstår ni hur jag tänker? Enligt min hälsocoach är det vettigt att tänka 80% BRA mat, alltså en blandad kost med näring, protein, vitaminer etc. De övriga 20 %-en är valfri mat.


Det är ingen press över det hela, vilket känns jätteviktigt för mig. Det ska vara roligt, motiverande, givande och inspirerande, så har jag en dålig dag är det okej att pausa. I och med att jag får lite extra hjälp och pushar så har jag fått en medvetenhet som gör att jag orkar göra lite fler bättre val än tidigare.// I wrote a post about a week ago which I never posted. It was really just a post about pizza combined with workouts, but I realized it could be misinterpreted and thought one more time. It's not unusual for people to think extra when speaking of diets or workouts. Unfortunately, the society today is pretty heated when speaking of this and I don't want to take part of that, which led to me not posting what I originally wrote. Are you supposed to talk about these things? Is she doing it the right way? Is her way of living really healthy etc etc. These questions can continue forever, so I decided to write a post about my view on it instead!


I work out quite frequently and I have a health coach helping me with both workouts and food. So what does this mean to me? That I'm a health freak who can't enjoy life? Well, not really. I workout because I want to stay fit and mostly because I enjoy it! Doing pole dance is for example about 95% fun and 5% workout for me. I felt I needed a bit help with the food to be able to get a good routine, like not skipping meals for instance. If you just think one step further you won't end up eating pizza more than once a week haha. I'm only half joking, but do you see what I'm trying to tell you with this? According to my health coach you should think 80% GOOD food, which means a mixed diet with proteins, nutrition, vitamins etc. The last 20% can be whatever you'd like.

With this mindset there's no pressure, which is really important to me. It's supposed to be fun, motivating, inspiring and giving. So if I have a bad day once it's okay to just press pause. Since I've gotten some extra help and pushes I've also gotten an awareness so that I can make more better choices than before.


Gillar

Kommentarer