Nyårslöften eller mål?

Inspiration

Resolutions or goals?Nyårlöften är ju ingenting nytt direkt utan något som dyker upp varje år. Även om jag själv inte är speciellt intresserad av just löften så tycker jag att man kan sätta upp mål. Jag tycker löften blir så hårt. Att lova sig själv något som man förmodligen inte håller känns så himla trist, då känns det väldigt mycket bättre med mål, som man dessutom kan göra delmål av under årets gång för att underlätta. Istället för att sätta löftet att börja träna och bli fit så kan du sätta ett mål för träningen. Vill du gå ner i vikt, bli mer hälsosam eller kanske vill du kunna göra ett visst antal chins innan året är slut? Sätt ett mål där du kan ha delmål inom, som du kan nå varje månad exempelvis. För varje delmål du klarar av så är du ett steg närmare målet. Om du inte klarar det större målet innan nästa år så betyder inte det att du har misslyckats. Du kom förmodligen en bit på vägen och kanske satte du ribban lite för högt för dig just nu? Det känns inte lika hårt att du inte lyckades nå alla dina mål det här året, som att du bröt ett löfte till dig själv. Gör saker för att du vill, när du vill. Försök kanske att få in en vana av något istället? Börja med ett steg i taget och inte allt på en gång så det blir för mycket för snabbt.


Jag har inte direkt några personliga mål, utöver att jag ska försöka bli klar med pluggande och basically försöka vara en bättre människa, ett bättre jag. I det här inlägget tänkte jag passa på att prata lite om några enkla steg som du kan välja att ha som mål för året. Det behöver faktiskt inte vara svårare än såhär och att försöka få in en av dessa punkter till en vana kan förändra mer än du tror.


1. Gör mer av det du gillar
Ofta så fokuserar vi på saker vi borde göra eller måste göra. Vi alla har saker vi gillar att göra, saker som får oss att må bra, så försök göra mer av det. Är det något som kräver lite tid? Försök lägg upp en plan eller ett litet schema så att du hittar tiden.

2. Stå upp för det du tror på
Det är så otroligt mycket saker som händer runtom i världen just nu och ofta så finns det många starka åsikter kring problemen. Våga säga vad du tycker, våga ta kontroll för att sprida medvetenhet inom ämnet. Din åsikt är också viktig, våga vara med och gör skillnad.

3. Sluta jämföra
Det är inte svårare än så, sluta jämför dig med andra. Tycker du att sociala medier mest är ångestfyllt och jobbigt? Då kanske du borde fundera på vilka konton du följer, gör om. Det finns säkerligen konton som kan inspirera istället - hitta dem! En annan drastisk lösning är ju att ta bort det ångestfyllda helt och hållet. Försök att vända ångesten till inspiration i år. Hur mycket bra saker har inte du i ditt liv? Hur bra är inte du? Hitta egenskaper du gillar hos dig själv och fokusera på det.

4. Positivitet
Sprid glädje och positivitet, inte bara mot andra utan också dig själv. Försök vara en glädjespridare, du behöver inte ändra dig på direkten, men försök ge en vän/kollega en ärlig komplimang eller ge denne ett leende. Börja med att göra det mot en person om dagen, man mår ganska snabbt mycket bättre. Fler tips inom det här området hittar ni i det här inlägget.

5. Lär dig något nytt
Finns det något du gärna skulle vilja kunna? Ta små steg i rätt riktning. Vill du måla en tavla? Börja lite smått med att kolla runt på youtube, köp hem lite material och lek runt. Börja någonstans för att komma närmre målet, det behöver inte vara så drastiskt.


Har du några nyårslöften eller mål för detta år? Tipsa gärna, det är aldrig för sent att börja!
// New years resolutions aren't really a new thing, I know, they show up every single year. I'm not very keen on resolutions and promises, but I am more interested in goal settings. To promise yourself something, which you later on won't manage feels really sad and disheartening. Instead I'd set a few goals with milestones during the year. So instead of promising yourself to start working out and getting fit, you can set a goal for your workout. Do you want to loose weight, become healthier or be able to do chins before the year is over? Set a bigger goal and make smaller goals to reach each month. For every milestone that you manage to succeed within, you're one step closer to your goal. If you fail, you didn't promise yourself anything, you didn't really fail. You probably came a bit closer to your goal and maybe that just means that you set the bar a bit too high? It's not as harsh to not reach all of your goals during a year as it is to break a promise to yourself. Do it because you want to, when you want to. It might be easier to start getting something into a habit. Take one step at a time and don't start with all at once, overwhelming yourself.

This year I don't really have any specific goals, more than finishing my bachelor and basically become a better human being, a better me. In this post I thought I'd talk a bit about a few steps you can choose as goals for the year. It doesn't have to be harder than this and trying to make one of these bullet points to a habit can change more than you think.1. Do more of what you enjoy
We often focus on the things we should do or have to do. We all have things we enjoy doing, things that makes us feel good - try to do more of that! Does it require a lot of your time? Try to plan it a bit or make a schedule so that you can find time.

2. Stand up for what you believe in
Too many things are happening in the world right now and there are many different and strong opinions out there. Always dare to say what you think, dare to take control to spread awareness within the topic. Your opinion is just as important as anyone else's, find the courage to make a difference.

3. Stop comparing
It might feel hard sometimes, but just try to stop comparing yourself to others. Do you feel anxiety about social medias? Unfollow accounts on instagram which makes you feel bad, for instance. I'm sure there are many accounts that doesn't make you feel like that, try to find them instead. Another solution, a bit more drastic, is to just delete your accounts that only takes energy instead of gives. Try to turn your anxiety into inspiration this year. You probably have a lot of things in your life that are good? You are great! Find the things you love about yourself and focus on those things.

4. Positivity
Spread positivity and joy, not just to others but also for yourself. Try to be a ray of sunshine, you don't have to change all at once, but try to encourage a friend or co-worker with a compliment or just a smile. Start with one person per day, both of you will feel better. I have posted more tips within this area in this post.

5. Learn something new
Is there something that you would like to learn? Take small steps towards that direction. Do you want to make a painting? Start looking around on Youtube, buy some equipment and play a bit with it. Start somewhere to get closer to your goal, it doesn't have to be drastic at all.


Do you have any resolutions or goals this year? I'd love a few tips, it's never too late to start!


Detta inlägg är inspirerat av zanita.com // This post was inspired by zanita.com


Gillar

Kommentarer