West Coast

Travel


Efter ett par långa och innehållsrika dagar i Uppsala har jag betat av en dag på jobbet. Som vanligt så är det alltid mycket folk när jag jobbar, chefen driver med mig och säger att det är mitt fel och jag hämnas med att be om dubbelt betalt. Jag fick stanna en timme extra idag bara för att allt skulle hinnas med inför kvällen, så nu är jag redigt trött!

När jag var nere på Västkusten prioriterade jag inte att ta bilder etc, så jag tänkte visa ett litet urval av de bilder som faktiskt finns, från de mysiga dagarna.

After a few long and eventful days in Uppsala I've spent the day at work. As usual when I work there are a lot of people. My boss is joking telling me it's my fault and I tell him I want to get payed double for getting all those people there haha. I had to stay an extra hour to prepare the evening a little bit, so I'm extremely tired now!

When I went to the west coast I didn't take a lot of pictures etc, so I thought I'd show you a few of the pictures that actually exist, of the cozy days there.


Gillar

Kommentarer